Styrelsen

Gällande från årsmötet, 11 april 2016.

Cheuk Wah Lau   Ordförande
Marcus Eriksson Styrelseledamot, Vice Ordförande, Utskottsledare för Remissutskottet
Martin Karlsson Styrelseledamot, Kassör
Linda Liepina Styrelseledamot, Utskottsledare för Medlemsaktivitetsutskottet
Merja Pukari Styrelseledamot, Utskottsledare för Företagsrådet & Tendens
Teodora Retegan Styrelseledamot, Utskottsledare för Kommunikationsutskottet
   
Michael Klein Suppleant, Utskottsledare för Opinionsbildningsutskottet
Gunnar Wikmark Suppleant
   
Håkan Lundberg Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Carl Berglöf Valberedning
Pascale Sotto Vangeli Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Maria Hövling Adjungerad (representant för WiN)