Styrelsen

Gällande från årsmötet, 27 mars 2018.

Cheuk Wah Lau   Ordförande
Marcus Eriksson Styrelseledamot, Vice Ordförande, Utskottsledare för Remissutskottet
Linda Heisar Styrelseledamot, Kassör
Linda Liepina Styrelseledamot, Utskottsledare för Medlemsaktivitetsutskottet
Merja Pukari Styrelseledamot, Utskottsledare för Företagsrådet & Tendens
Gunnar Wikmark Styrelseledamot
   
Michael Klein Suppleant, Utskottsledare för Opinionsbildningsutskottet
Lukasz Sokolowski Suppleant, Utskottsledare för Kommunikationsutskottet
   
Håkan Lundberg Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Carl Berglöf Valberedning
Pascale Sotto Vangeli Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)