SKS stödjer Nuclear for Climate

Under ICAPP (International Congress on Advances on Nuclear Power Plants) i Nice, Frankrike, samlades 39 kärntekniska sällskap, vilka totalt representerande 50 000 forskare från 36 länder från alla fem kontinenter, för att gemensamt underteckna en förklaring som visar deras engagemang i kampen mot klimatförändringen. SKS var på plats i form av Staffan Qvist som företrädde Sveriges deltagande.

Förklaringen är en central del av "Nuclear for Climate" som är ett globalt initiativ för att uppnå erkännandet av att användningen av kärnkraft är en del av lösningen för att bekämpa klimatförändringen. Sommaren 2014 lanserades detta gräsrotsnivåinitiativ av ingenjörer och forskare inom kärnkraftbranschen.

Forskarna som var närvarande på konferensen betonade att varje land behöver tillgång till ett brett utbud av energiproduktion som har låga koldioxidutsläpp, där kärnkraft inkluderas, i syfte med att minska CO2-utsläppen och nå andra energimål.

De vill att de nya UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) protokollen erkänner kärnkraften som ett koldioxidsnålt energialternativ, och att inkludera den i sina klimatfinansieringsverktyg, vilket är fallet för alla andra energikällor med låga koldioxidutsläpp.

Se ett videoklipp av förklaringen

Läs förklaringen

 

Intressant fakta:
Enligt en nyligen publicerad rapport från International Energy Agency (IEA) har den producerade kärnenergin bidragit till att undvika två års CO2-utsläpp sedan 1971. 

#Nuclear4Climate

 

I videoklippet ovan ser ni Dr Rajendra Pachauri, ordförande för Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) prata om hur kärnkraft är en del av lösningen i arbetet mot den globala klimatförändringen.

 

Belgium Nuclear Forum har producerat, som en del av Nuclear for Climate, ett flimklipp (engelska) som förklara varför kärnkraft är en del av lösningen för att bekämpa klimatförändringarna.

 

Denna nya grafiska information, framtagen av FORATOM, innehåller bland annat fakta såsom kärnkraftens andel av producerad koldioxidsnål el i EU. Visste du till exempel att mängden utsläpp av CO2(ekvivalenter) som Europa undviker, tack vare sin kärnkraft, nästan är likvärdig med utsläppen från Tysklands, Frankrikes, Storbritanniens och Italiens sammanlagda bilpark?