Årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap

måndag 11 april

Den 11 april är det dags för årsmöte! Årsmötet äger rum i samband med Tendens. Anmälan till årsmötet sker genom anmälan till Tendens senast den 4 april.

Årsmötet följs av en gemensam middag för de som önskar till självkostnadspris. Tag gärna del av verksamhetsberättelsen!

 

Här återfinns protokollet från årsmötet.

Tid & plats

Kontakt