Efter-jobbet-föredrag med SKS: Det svenska anrikningsprogrammet

onsdag 10 februari

Möt Per Andersson och hör honom redogöra för det svenska anrikningsprogrammet.

Ett svenskt program för anriktning av uran har kartlagts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. Projektet drevs av det delstatliga AB Atomenergi tillsammans med ett antal svenska myndigheter, företag och universitet under åren 1967-1975. Målet var att Sverige 1980 skulle vara självförsörjande på kärnbränsle.

Möt Per Andersson, forskningsledare inom icke-spridning och exportkontroll på FOI, och hör honom redogöra för det svenska anrikningsprogrammet.

Efteråt går de som önskar vidare till en närbelägen restaurang/pub.

Tider och anmälan enligt nedan.

Välkomna önskar SKS styrelse!

Tid & plats

OBS! Ny tid! Onsdagen den 10 feb kl. 17.30 – 18.30.

Plats: Svensk Energi, Norra Bantorget - Olof Palmes Gata 31, Stockholm.

Kontakt

Anmälan till föredraget görs senast Måndagen den 8 feb till info@karnteknik.se.

Ange deltagande vid restaurangbesöket för bordsbokningens skull.