Efter-jobbet-föredrag med Vattenfall om ny kärnkraft

onsdag 12 mars

Vattenfall inledde i januari samråd kring möjligheten att i framtiden ersätta befintliga reaktorer med en eller två nya reaktorer.

Mats Ladeborn, chef för avdelningen Nuclear Development på Vattenfall, berättar för SKS medlemmar om Vattenfalls planer och samrådet i form av ett efter-jobbet-föredrag. Mats ansvarar för planeringen för att bevara kärnkraftsoptionen för framtiden hos Vattenfall och är även ordförande för Swedish Atomic Forum (SAFO) samt tidigare ordförande för Foratom.

Efter föredraget träffas de som vill för samkväm och fortsatta diskussioner över en bit mat på en närbelägen restaurang.

Tid & plats

12 mars 2014

Föredrag: kl. 18.00 - 19.00
Sal "Wilma", The Summit
Grev Turegatan 30, Stockholm. Hitta hit.

Middag: kl. 19.15 - 
Restaurang Grodan
Grev Turegatan 16, Stockholm. Hitta hit.

Kontakt

Anmälan:
Anmälan görs till info@karnteknik.se senast måndagen den 10 mars.
Meddela deltagande på föredrag och middag eller bara föredrag.

Kostnad:
Föreläsningen är kostnadsfri.
För efterföljande middag gäller självkostnadspris.