Följ med på kärnteknikresa till Lund!

tisdag 3 maj

SKS anordnar en kärnteknikresa till Lund den 3-4 maj.

Tisdagen den 3 maj, ca kl 18 i Lund alt. Malmö (plats meddelas senare)

Föredrag med Adam Stahl, doktorand i fusionsplasmafysik vid Chalmers:
"Är vi framme snart?" - Gamla idéer och nya experiment på vägen mot fusionsenergi
Att producera energi genom kärnfusion är en nästan lika gammal idé som kärnkraften själv. Hur
kommer det sig att man fortfarande är på experimentstadiet? Adam Stahl berättar om pågående
fusionsprojekt såsom Wendelstein7-X och ITER, och vad vi kan förvänta oss i framtiden.
Efter föredraget bjuder SKS alla medlemmar på mat och dryck!

Onsdagen den 4 maj, kl 9.00 – ca 16.00
Besök vid två anläggningar i Lund: MAX IV och ESS.

MAX IV
MAX IV är den nya synkrotronljuskällan i Lund som öppnar inom kort för användare inom yt- och
materialfysik, biokemi och biomedicin. Den nya röntgenljuskällan ska bli världsledande och bygger
på nya innovativa ideer och 30 års erfarenhet från den gamla ljuskälla som stängdes ner i december
2015.

ESS
En gigantisk neutronkanon byggas utanför Lund. Bygget är en av världens största kärntekniska
forskningsanläggningar. Under besöket får vi information om acceleratorn som de ska bygga,
spallationsprocessen och hur långt konstruktionen har kommit.

Anmälan till föredraget och besöken görs här senast måndagen den 25 april.

Notera att det är begränsat med platser, först till kvarn gäller!

Information i pdf-form finner du här.

Välkommen!

Tid & plats

3-4 maj i Lund/Malmö. (Exakt tid och plats meddelas senare.)

Kontakt

Anmälan till föredraget och besöken görs här senast måndagen den 25 april.

Notera att det är begränsat med platser, först till kvarn gäller!