Föredag med Staffan Qvist

fredag 9 oktober

Välkomna till ett föredrag med teknologie dr Staffan Qvist från Uppsala Universitet, avdelningen Tillämpad kärnfysik! Han kommer att berätta om konsekvenser av nedlagd kärnkraft och kärnkraftens globala möjligheter att ersätta fossila kraftslag

Möt teknologie doktor Staffan Qvist som fått internationell uppmärksamhet för sina studier om miljö- och hälsoeffekter av tidigarelagd nedläggning av kärnkraft samt kärnkraftens möjligheter att ersätta fossila kraftslag. Staffans artiklar har bl. a citerats av Scientific American, Forbes samt den framstående klimatforskaren James Hansen.

Föredraget kommer att hållas kl. 10.30 den 9 oktober på Westinghouse kontor i Västerås.

Anmälan enligt nedan.

Här är även en länk till annonsen.

Välkomna!

Staffans presentation i pdf

För den som är intresserad länkas här även Staffans uppmärksammade artiklar inom ämnet:

“Environmental and health impacts of a policy to phase out nuclear power in Sweden”, Energy Policy 84 (2015)

”Potential for Worldwide Displacement of Fossil-Fuel Electricity by Nuclear Energy in Three Decades Based on Extrapolation of Regional Deployment Data”, PLoS One, 13 May (2015)

Och ett aktuellt citat från i måndags:

(http://www.scientificamerican.com/article/the-world-really-could-go-nuclear/

Tid & plats

Tid: 9 oktober kl 10.30.

Plats: Westinghouse kontor i Västerås, Lunda, i Auditoriet.
Fredholmsgatan 22, Västerås. Hitta hit.

Kontakt

Anmälan till besöket görs senast tisdagen den 6 oktober till info@karnteknik.se

Vänligen meddela personnummer för att få tillträde till lokalen.