Föredrag om vågreaktorer (TWR/SWR)

tisdag 29 april

Sveriges Kärntekniska Sällskap bjuder in till föredrag med teknologie doktor Staffan Qvist från Uppsala Universitet om så kallade vågreaktorer.

Traveling Wave och Standing Wave (TWR/SWR) är två varianter av ett unikt reaktorkoncept (“vågreaktorer”) som möjliggör ett väldigt effektivt användande av bränsleresurser utan behov av återvinning. En TWR laddas med en liten volym fissilt bränsle tillsammans med en stor volym fertilt bränsle, som t.ex. naturligt eller utarmat uran. Neutroner från den fissila zonen absorberas i den intilliggande fertila zonen, vilket producerar nytt fissilt material (Pu-239). Detta nya fissila material fortsätter processen och startar på så sätt en våg av utbränning som förflyttar sig genom bränslet. Parameterar som reaktivitet förblir konstanta och bränslet kan på detta sätt teoretiskt brännas många gånger mer effektivt än i andra typer av system. Detta seminarium presenterar principerna bakom TWR/SWR, underliggande fysik samt problem relaterade till materialfrågor och säkerhet.

Staffan Qvist doktorerade inom reaktorfysik med fokus på härddesign och säkerhetsanalys av traveling och standing wave reaktorer (TWR/SWR) vid UC Berkeley 2013. Han forskade bland annat på uppdrag av TerraPower, ett amerikanskt företag ägt av Bill Gates som utvecklar en kommersiell prototyp av en reaktor baserad på denna princip.

Efteråt går de som önskar vidare till den närbelägna Östra Station - Järnvägsrestaurangen, för mat och dryck.

Tid & plats

29 april 2014

Föredrag: kl. 18.00-19.00
KTH, Sal D2 
Lindstedtsvägen 5, Stockholm. Hitta hit.

Middag (valbart): kl. 19:15 - 
Östra Station - Järnvägsrestaurangen
Valhallavägen 77, Stockholm. Hitta hit.

Kontakt

Anmälan:
Till info@karnteknik.se senast måndagen den 28 april.
Meddela även eventuellt deltagande vid middagen.

Kostnad:
Föredraget är kostnadsfritt.
För efterföljande middag gäller självkostnadspris.