Föreläsning om toriumbränsle

fredag 4 april

Sveriges Kärntekniska Sällskap bjuder in till en lunchföreläsning som handlar om torium som kärnbränsle, med doktoranden Cheuk Wah Lau som föreläsare.

Forskning om torium påbörjades under 50-talet när man förstod att det fanns en stor potential att utnyttja torium som kärnbränsle. Ett av argumenten var att det finns större mängd torium än uran. I Indien har man tydliga planer att använda torium i framtiden där det finns begränsade resurser av uran.

Föreläsningen kommer att handla om hur man kan utnyttja torium, Indiens planer och inte minst svensk toriumforskning.

Cheuk Wah Lau är doktorand i Nukleär teknik på Chalmers och har forskat inom torium över 4,5 år. Hans forskningsprojekt har handlat om att förbättra säkerhetsmarginalerna genom att använda torium i dagens reaktorer. Beräkningar baserade på Ringhals 3 har använts för denna studie.

Tid & plats

4 april 2014, kl. 12.00-13.00
Lokal "Havsörnen", vid infocenter, i Forsmark. Hitta hit.

Kontakt

Anmälan:
Anmälan är bindande och görs till sof@forsmark.vattenfall.se senast 2 april.

Kostnad:
Föreläsningen är kostnadsfri.