Lunchföredrag om Avvecklingen av Ranstadverket

fredag 11 november

Välkomna på ett lunchföredrag i Västerås den 11 november! Ola Värnild kommer att berätta om avvecklingen som skett av Ranstadverket.

Urangruvan och uranverket i Ranstad anlades under första hälften av sextiotalet och anläggningen skulle trygga Sveriges uranförsörjning. Ca 200 ton uran framställdes under andra halvan av sextiotalet och därefter pågick forskning och annan verksamhet under ytterligare drygt 30 år. Avvecklingen av anläggningen kommer att slutföras under 2017.
I föredraget beskrivs kortfattat den tidigare verksamheten samt genomförda återställningsåtgärder. Tyngdpunkten ligger på den avveckling av uranverket som nu går in i slutfasen.


Möt Ola Värnild, som har varit med i det nuvarande Ranstadsrivningsprojektet från början och har en övergripande roll för teknik och samordning.


Efter föredraget bjuder SKS nya och gamla medlemmar på lunch!


Tid: Fredagen den 11 november 2016 kl. 10.15 – 11.30 Plats: Auditorium, Westinghouse Lunda, Västerås


Anmälan till föredraget görs senast onsdagen den 9 november till info@karnteknik.se.
Ange namn, personnummer (för icke Westinghouse-anställda) samt deltagande vid lunch.

 

Här finns inbjudan i pdf-format.


Välkommen!

SKS styrelse

Tid & plats

Tid: Fredagen den 11 november 2016 kl. 10.15 – 11.30

Plats: Auditorium, Westinghouse Lunda, Västerås

Kontakt

Anmälan till föredraget görs senast onsdagen den 9 november till info@karnteknik.se.

Ange namn, personnummer (för icke Westinghouse-anställda) samt deltagande vid lunch.