Lunchföreläsning om uranbrytning

torsdag 6 mars

Sveriges Kärntekniska Sällskap bjuder in till lunchföreläsning med Claes Lundström om uranbrytning och hur Vattenfall Nuclear Fuel arbetar med miljögranskning. Claes kommer även att presentera en gjord granskning av Rio Tintos gruva i Namibia.

Claes Lundström är idag pensionär men innan han gick i pension var han kvalitet och miljöansvarig på Vattenfall Nuclar Fuel (VNF) i 12 år. Totalt jobbade han i 37 år på Vattenfall. Under 90-talet arbetade han en hel del med Forsmark för att b la kvalificera  GNF som bränsleleverantör.

Under de sista 12 åren genomförde han många miljö och kvalitetsgranskningar av VNF's hela värdekjedja och utvecklade hur en miljögranskning ska genomföras och dokumenteras.

Inom WNA (World Nuclear  Association) tog han fram motsvarande procedur för gruvindustrin. Idag kan den användas av alla miljöansvariga inom kärnkraftsindustrin för att godkänna en gruva med avseense på miljö/arbetsmiljö/socialt ansvar och hållbarhet.

Tid & plats

6 mars 2014, kl. 11.00 - 12.00
Lokal "Måsen" i infocenter, Forsmark. Hitta hit.

Kontakt

Anmälan:
Anmälan är bindande och skickas senast fredag 4 mars till sof@forsmark.vattenfall.se

Kostnad:
Föreläsningen är kostnadsfri.
Antalet platser är begränsade, medlemmar har förtur.
Egen medhavd lunch kan ätas i lokalen.