Studiebesök på Skandionkliniken

fredag 13 november

Den 13 nov anordnar SKS ett studiebesök till den nya Skandionkliniken för protonterapi samt General Electrics cyklotrontillverkningsanläggning i Uppsala.

Fredagen den 13 nov ska vi besöka kärnteknikens absoluta framkant inom vården. Vi börjar dagen på Ångströmlaboratoriet med spännande radioaktiva lekar med bl.a. hur en röntgenapparat fungerar och strålningsdetektor till mobilen. Därefter bjuder SKS på en gemensam lunch på Restaurang Rullan. På eftermiddagen besöker vi GEs cyklotrontillverkning och Skandionkliniken i Uppsala.

GE cyklotrontillverkning
GE Healthcare tillverkar ett system för produktion av PETspårämnen (positron emission tomografi). Dessa kortlivade spårämnen framställs i en partikelaccelerator (PETcyklotron)
och injiceras sen i patienten för att diagnosticera cancer. En PET-kamera kan därefter se var i kroppen det sker onormalt hög metabolism av glykos, vilket är ett mycket tillförlitligt sätt att upptäcka cancer.

Skandionkliniken
Skandionkliniken är Nordens första klinik för protonterapi. Protonterapi gör det möjligt att behandla de vanligaste cancerformerna effektivare och skonsammare än med traditionell strålning. Protonterapi minskar risken för att friska organ skadas och minimerar riskerna för biverkningar jämfört med traditionell strålbehandling.

Tid & plats

Fredagen den 13 november kl. 10.30-17.00

Samlingsplats: Entrén vid Ångströmslaboratoriet, Ulleråker, Uppsala

Kontakt

Anmälan till besöken görs senast tisdagen den 10 november till info@karnteknik.se.

Vänligen meddela namn och företagstillhörighet vid anmälan. Begränsat med
platser, först till kvarn gäller.