Berikande studiebesök till TSL och Uppsala Universitet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) anordnade tillsammans med Uppsala universitet en guidad visning vid Gustaf Werner cyklotronen vid The Svedberglaboratoriet (TSL). På studiebesöket gavs 12 medlemmar möjligheten till en historisk genomgång av den forskning som bedrivits vid TSL under tidsperioden 1951-2016. Efter besöket bjöds deltagarna på en gemensam lunch på Ångströmlaboratoriet. Dagen avslutades därefter i ett kärnfysiklab på Ångström med radioaktiva laborationer med fokus på strålningsdoser, alfa-, beta- och gammastrålning, samt begreppet strålskydd.

 

Deltagarna fick några uppgifter att lösa

 

Alla klarade provet! I bakgrunden till höger hänger en nuklidkarta

 

Cyklotronhall

 

Mattias Lantz från Uppsala Universitet förklarar hur energidistributionen av protonstråle inom materia ser ut

Sista uppdateringen: onsdag 28 september 2022