Eventsammanfattning Kärnteknikdagarna 2018

Representanter från Svenska Kärntekniska Sällskapet har deltagit på en konferens Kärnteknikdagarna 2018 i Stockholm den 27-29 december 2018. Huvudsyftet med konferensen är utbyte av erfarenhet inom svenska industrin och mellan olika aktörer samt att identifiera kommande teknologiska trender och affärsmodeller för branschen. Konferensen är ansedd för specialister och managers från kärnkraftsbranschen och SKS var där för att sondera hur går det för svenska branschen, marknadsföra sina aktiviteter samt att lyssna på presentationer.

Konferensen det här året hade fokus på teknologi, ekonomi och någonting nytt. Det nya ämnet var klimatet. Det var två relevanta presentationer om klimatfrågor. Agneta Rising från World Nuclear Assiociation höll ett föredrag om ”Global Trends in Nuclear for Decarbonisation and Lost Competitive Power”. Hon sa bl.a. att ett energisystem med energimix som består av kärnkraft och förnybara energikällor är mest kostnadseffektivt för att minska koldioxidutsläpp. Systemet som bara består av förnybara energikällor är dyrt (hon refererade till ett journalpapper från ett tekniskt universitet MIT i USA). Agneta sa att dussintals reaktorer ska färdigbyggas kommande åren 2019-2020, bl.a i Europa (Finland, Frankrike, Vitryssland) och Kina.

Nästa presentation med fokus på miljöfrågor och Sverige var ”Economic and Environmental Costs of Replacing Nuclear Fission with Solar and Wind Energy in Sweden” av Staffan Qvist. Staffan (på bilden) bevisade att 100 % förnybart elsystem/energimix är osannolikt 2050. Han var skeptisk ang. resultat av många studier som redovisar olika energimix scenarion i framtida Sverige. Enligt honom favoriserar de flesta studierna förnybara energikällor. Han skrev i några av sina journalartiklar (bl.a. i Energy Policy Journal) att ett energisystem med stark kärnkraftsnärvaro är positivt för miljön och har låg klimatpåverkan. I länder som bygger nya kraft är det kärnkraft som är den mest kosteffektiva och snabbaste sätten att dekarbonisera kraftindustri. Han presenterade ett exempel av Frankrike, ett land som på en kort tid dekarboniserade sin elproduktion tack denna kärnkraft. Staffan är SKS medlem och nästa år utsläpper han sin bok om klimatet.

Vårt sällskap hade sin egen utställning på konferensen där konferensdeltagare kunde höra om vad vi gör inom SKS, lyssna vilka evenemang vi organiserar samt ansöka om medlemskapet. De mest relevanta punkterna från konferensen var:

- Kärnkraftsbranschen i Sverige satsar nu kraftigt på effektivisering, tillgänglighet och säkerhet av reaktorer. Vissa reaktorer ska vara i drift upp till 60 år.

- Det ska bli dussintals nya reaktorer i drift kommande åren 2019-2020 bl.a. i Europa (Finland, Frankrike, Vitryssland) och Kina.

- Ett energisystem med energimix som består av kärnkraft och förnybara energikällor är mest kosteffektivt för att minska koldioxidutsläppen.

Sista uppdateringen: lördag 1 december 2018