Granskningsnämnden friar vilseledande inslag om Harrisburgolyckan

Den 20 sep sände Sveriges Radio Studio Ett ett inslag om kärnkraftsolyckan i Harrisburg (TMI). Länk: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6267694

SKS anser att inslaget är starkt vinklat och inte kan uppfylla de krav som ställs av Myndigheten för Radio och TV på Public Service-sändningar avseende opartiskhet och saklighet. Därför har SKS till myndighetens granskningsnämnd framställt stark argumentation att inslaget bryter mot kraven att kontroversiella ämnen eller händelse inte får behandlas på ett ensidigt sätt samt att inslag inte får vara vilseledande.

Sista uppdateringen: lördag 19 december 2015