Läs protokoll från SKS ordinarie föreningsstämma 2021

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) årsmöte 2021 ägde rum den 23 mars  Pga. rådande omständigheter med Coronapandemin hålls mötet på distans. Nu kan du läsa protokollet från mötet här och verksamhetsberättelse 2020 här.

Sista uppdateringen: onsdag 31 mars 2021