Manifesto från Nuclear4Climate

Nuclear for Climate är ett initiativ av tre stora sällskap från Frankrike (SFEN), Europa (ENS; SKS är en av medlemsorganisationerna) samt USA (ANS). Initiativet har nyligen släppt ut ett ”manifesto” inför ett Förenta Nationernas FN-klimatmöte Sustainable Innovation Forum 24 (COP24) i polska Katowice den 3-14 december 2018. I manifestet erkänner man kärnkraft som en teknik med låga koldioxidutsläpp (low-carbon source of energy) och att alla low-carbon teknik (kärnkraft, förnybara energikällor, CCS-low carbon and storage) måste implementeras samtidigt för att nå utsläppsmålet enligt s.k. IPCC-rapporten från oktober 2018.

 

De mest relevanta påståenden är:

- Klimatpåverkan av kärnkraft i ett livscykelperspektiv är likadan som av vindkraft – 12 g/kWh

- Sverige har minskat CO2-utsläpp per capita med 75 % på mindre än 20 år – tack denna kärnkraft

- Förtida stängningar av kärnkraftverk i världen, bl.a. i Tyskland och Japan, har lett till en ökning av växthusgasutsläpp

- Man har investerat mycket i förnybara energikällor men det är tillräckligt inte att nå utsläppsmålet enligt den nya IPCC-rapporten. Andra energikällor och teknik måste vara med – bl.a. kärnkraft och CCS.

 

Läs hela manifestet här.

Sista uppdateringen: lördag 24 november 2018