Presentation om IPCC-rapporten

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) arrangerade en föreläsning om den nya IPCC-rapporten som släpptes oktober 2018. Föredraget organiserades i Vattenfalls huvudkontor i Solna den 21 januari 2019. Markku Rummukainen från Lunds Universitet, som representerar Sverige i IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), gick genom rapportens inramning och dess huvudsakliga slutsatser.

Man läste från presentation om bakgrunden av IPCC-rapporterna (arbete påbörjades redan år 1988), omfattningen av arbete (91 författare från 40 länder, 133 bidragande författare, 6000 studier, 1113 granskare, 42001 kommentarer) eller hur mycket skulle det kosta att uppfylla 1,5-graders mål (mer än 2 graders mål men inte betydligt mer).

En av viktiga lärdomarna från presentationen var att 0,5 spelar roll:

- vid 1,5 grader förloras 75-90% av korallreven, vid 2 grader över 99%.

- 100-tals miljoner fler människor utsätts för extrema värmeböljor, samt vattenbrist och fattigdom.

- minskningar av delar av landisarna kan inledas redan vid omkring 1,5-2 graders uppvärmning.

Slutsatser från presentationen var ganska optimistiska ändå, i.e. att ändringar till 1,5-graders mål är gemförbara. För att minska utsläppen måste man räkna med investeringar. Men investeringar är inte allt. Det handlar även om livsstil. Genom att minska matsvinn kan vi begränsa utsläppen. Samhället kan även prioritera växtbaser mat över djurbaserat mat vilken kan påverka miljön positivt.

 

INFO FÖR PRESENTATIONSDELTAGARE

Materialet från IPCC-föredraget är att ladda ner från här.

Sista uppdateringen: söndag 27 januari 2019