Program av SKS Tendens 2020 är färdigt

söndag 2 februari 2020

Program av SKS Tendens 2020 är fastställt! Temat för seminarium är kärnkraftens konkurrenskraft. Det ska bli spännande föredrag inom områdena politik, ekonomi, kompetensförsörjning, standardisering och harmonisering och forskning. 

Ni kan hitta programmet på seminariets hemsida www.karnteknik.se/tendens2020