Remissvar ang. Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2022

Föreningen Kvalitativ Kärnavfallsinformation (KKI), bestående av Svenska Ekomodernisterna, Sveriges Kärntekniska Sällskap, och Women in Nuclear har publicerat ett nytt remissvar. KKI har tackat ja för möjligheten att bidra med synpunkter av betydelse för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) granskning och utvärdering av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) forsknings, utvecklings och demonstrationsprogram (Fud). Läs remissvaret här.

Sista uppdateringen: onsdag 11 januari 2023