SKS har signerat ICAPP-deklarationen

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) tillsammans med 42 övriga kärntekniska sällskap har signerat en s.k. ICAPP-deklaration idag. Detta rubricerat officiella uttalande har signerats under en ICAPP-konferens (International Congress on Advances in Nuclear Power Plants) i franska Juan-Les-Pins och deras huvudsyfte är att uppmuntra politiker att fördubbla finansiering av forskning och utvecklingsaktiviteter inom kärnkraftteknologi under närmaste femårsperiod.

Läs hela deklarationen här.

Sista uppdateringen: måndag 13 maj 2019