SKS lämnar synpunkter på SSM:s förslag till implementering av kärnsäkerhetsdirektivet i svensk lag

SKS lämnade den 29:e februari sina synpunkter på SSM:s föreslagna ändringar i svenska lagar och föreskrifter med anledning av det uppdaterade kärnsäkerhetsdirektivet.

”På det stora hela är förslaget väl genomarbetat och skapar tydlighet på en del områden är där regelverket tidigare varit otydligt. Det vi framförallt har ifrågasatt är det lämpliga i att lagstifta om att i realtid föra över processdata från kärnkraftverkens kontrullrum till SSM. Det är komplext att få det här att fungera på ett säkert sätt och vi har ansett att det vore bättre om hanteringen även fortsättningsvis kunde skötas genom avtal mellan SSM och tillståndshavarna. Vi räknar med att SSM inser det orimliga i den här detaljregleringen och justerar sitt förslag.”  - säger SKS ordförande Carl Berglöf.

Läs mer här.

Sista uppdateringen: torsdag 31 mars 2016