SKS och WiN bjuder på ett föredraget om GEN-IV och Fusionsreaktorer

SKS och WiN (Women in Nuclear) bjuder på två föredrag om två möjliga framtidens energikällor:

Generation IV, Hur kan det adressera långsiktiga utmaningar med kärnkraften?” av Carl Hellesen från totalförsvarets forskningsinstitut, och

Fusion – Framtidens energikälla?” av Göran Ericsson från Institut för Fysik och Astronomi på Uppsala universitet.

 

Tid: Torsdagen den 27 september, kl. 11.00 – ca 12.30

Samlingsplats: Havsörnen, Forsmarks Kraftgrupp AB, Östhammar

Kostnad: Föredraget är kostnadsfritt

Anmälan: Anmälan till lunchseminariet görs senast söndagen den 23 sep på https://simplesignup.se/event/138249

 

Välkommen!

SKS & WiN Styrelse

Sista uppdateringen: tisdag 11 september 2018