SMR kan hjälpa lösa energiutmaningar

Representanter från Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har deltagit i en konferens Converging Energy Technologies (CET2022). Eventet har arrangerats i Oskarshamn den 21-23 september 2022. Konferensen fokuserade främst på s.k. små modulära reaktorer (SMR), socialt ansvar av kärnkraftsindustri samt en dekarbonisering av den europeiska tunga industrin.

SKS hade en egen utställning under konferensen. Huvudmålet var att rekrytera nya medlemmar samt upplysa om sällskapets syfte och kommande aktiviteter, t.ex. webbseminarier, remisser, studiebesök osv. Utställningen hade många besökare bland studenter som verkade särskilt nyfikna på kärnenergifrågor.

Under konferensen arrangerade SKS ett möte med sina företagsmedlemmar. De medlemmarna är främst stora energibolag, kärnkraftverk, tillverkare och leverantörer verksamma inom kärnkraftsindustrin samt konsultföretag. Mötet var ett bra tillfälle att diskutera framtiden av kärnkraften i landet. Det svenska energisystemet släpper ut lite CO2 jämfört med andra länder men samtidigt står inför stora utmaningar. En flotta av befintliga kärnreaktorer kommer att behöva bytas ut och enligt vissa scenarier kommer energiförbrukningen att fördubblas 2050. Att möta de stora utmaningar behöver man bygga mer kärnkraft. Stora kommersiella reaktorer och SMR kan bli en del av lösningen i det framtida energisystemet.

Sista uppdateringen: måndag 24 oktober 2022