Tendens 2016 - Kärnkraften är en del av lösningen

Sveriges Kärntekniska Sällskap bjöd den 11 april in kärnkraftsintresserade till debatt på temat Tendensförändringar inom svensk kärnkraft. Ca 80 deltagare samlades på IVA i Stockholm.

– Vi har haft en mycket givande dag, säger Calle Berglöf, ordförande för SKS. Konferensformatet inbjöd till en avslappnad och ärlig dialog som jag tror var informativ för många.

En aspekt som framhölls av flera, både talare och publik, var att det inte är någon brådska att ställa om energisystemet. Elproduktionen är redan nästintill koldioxidfri och det finns stora pengar för samhället att spara om vi tar det lugnt. En av talarna, Mats Ladeborn, Vattenfall, konstaterade att det tog hundra år att bygga upp det elsystem vi har idag och det kan inte ställas om på en femtedel av den tiden. Kärnkraften är moderniserad, dessutom med ett slutförvar av främsta internationella klass på gång, så vi står därmed redo för en andra halvlek, enligt Ladeborn.

– Som ordförande för SKS kan jag inte annat än hålla med om den enighet som framhölls under Tendens, nämligen att vi måste bli bättre på att framhålla kärnkraftens fördelar, säger Calle Berglöf.

Läs ett sammandrag från dagen här. Där hittar du även talarnas presentationer!

Sista uppdateringen: onsdag 20 april 2016