Start

SKS Webbinarium om SMR och kompetensentrum ANItA

SKS Webbinarium om SMR och kompetensentrum ANItA

Eftersom vår serie med webinarier varit både välbesökt och uppskattad startar vi nu en post-pandemisk fortsättning av den!

Läs mer

Studiebesök till TSL och radioaktiva lekar på Uppsala universitet

Studiebesök till TSL och radioaktiva lekar på Uppsala universitet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) erbjuder tillsammans med Uppsala universitet en guidad visning vid Gustaf Wernercyklotronen vid The Svedberglaboratoriet (TSL).

Läs mer

Kärnkraft inkluderas som hållbart i EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter

Kärnkraft inkluderas som hållbart i EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter

Det är mycket debatt om EU:s taxonomi idag. Tyvärr är många av de åsikter och påståenden som framförs felaktiga eller kraftigt påverkade av politiska intressen.

Läs mer

Se vårt nyhetsarkiv