Start

SMR kan hjälpa lösa energiutmaningar

SMR kan hjälpa lösa energiutmaningar

Representanter från Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har deltagit i en konferens Converging Energy Technologies (CET2022). Eventet har arrangerats i Oskarshamn den 21-23 september 2022.

Läs mer

SKS kommenterar den  nya regeringens förslag om ny energipolitisk inriktning

SKS kommenterar den nya regeringens förslag om ny energipolitisk inriktning

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) ser positivt på de signaler som kommer från den nytillträdda regeringen om den energipolitiska inriktningen under kommande år.

Läs mer

Berikande studiebesök till TSL och Uppsala Universitet

Berikande studiebesök till TSL och Uppsala Universitet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) anordnade tillsammans med Uppsala universitet en guidad visning vid Gustaf Werner cyklotronen vid The Svedberglaboratoriet (TSL).

Läs mer

Se vårt nyhetsarkiv