Start

SKS har svarat på regeringens remiss av förslag om ändringar av elcertifikatsystemet

SKS har svarat på regeringens remiss av förslag om ändringar av elcertifikatsystemet

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) stödjer regeringens förslag om att stänga elcertifikatsystemet i förtid, men motsätter sig i att flytta in ytterligare stödåtgärder i form av 90 TWh förnybar

Läs mer

SKS har signerat ett brev till EU-kommissionen ang. taxonomi för finansiering av hållbara energilösningar

SKS har signerat ett brev till EU-kommissionen ang. taxonomi för finansiering av hållbara energilösningar

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har signerat ett brev med uppmaning till EU-kommissionen om att tillsätta en rättvis och vetenskaplig expertutredning av kärnkraftens roll i EU:s taxonomi för finansiering av hå

Läs mer

SKS välkomnar till Tendens 2020!

SKS välkomnar till Tendens 2020!

Sveriges Kärntekniska Sällskap hälsar välkommen till Tendens 2020: Ett Seminarium om pågående förändringar och tendenser inom svensk kärnteknik.

Läs mer

Se vårt nyhetsarkiv