Styrelsen

Gällande från årsmötet, 25 mars 2019.

Marcus Eriksson  Ordförande
Claes-Inge Andersson Styrelseledamot
Linda Heisar Styrelseledamot, Kassör
Anders Riber Marklund Styrelseledamot
Merja Pukari Styrelseledamot, Utskottsledare för Företagsrådet & Tendens
Lukasz Sokolowski Styrelseledamot, Utskottsledare för Kommunikationsutskottet
Gunnar Wikmark Styrelseledamot
   
Petty Cartemo Suppleant
Michael Klein Suppleant, Utskottsledare för Opinionsutskottet
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Carl Berglöf Valberedning
Cheuk Lau Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)