Styrelsen

Gällande från årsmötet, 25 mars 2019.

 
Marcus Eriksson  Ordförande
Gunnar Wikmark Styrelseledamot, Vice orförande
Claes-Inge Andersson Styrelseledamot, Utskottsledare för Kommunikationsutskottet
 
Anders Riber Marklund Styrelseledamor, Evenemang
 
Lukasz Sokolowski Styrelseledamot, Marknadsföring
Merja Pukari Styrelseledamot, Internationell delaktighet, Evenemang
 
Petty Cartemo Suppleant, Kassör, Utskottsledare för Remissutskottet
 
Michael Klein Suppleant, Medlemsaktiviteter
   
Magnus Kjellander Revisor
Hans Henriksson Revisorsuppleant
   
Carl Berglöf Valberedning
Cheuk Lau Valberedning
   
Rasmus Enlund Adjungerad (representant för YG)
Martina Sturek Adjungerad (representant för WiN)