SKS förklarar

Syftet med forumet är att publicera texter och inlägg relaterade till kärnkraftsfrågor med större fokus på tekniska detaljer, ekonomi samt miljö och klimatet. I "SKS förklarar" kommer vi att publicera artiklar relaterade till bl.a. små modulära reaktorer (SMR), energisystemet i Sverige, kärnbränsle, slutförvar, med mera. Vi varmt välkomnar artikelbidrag från SKS-medlemmar och allmänheten.

Small Modular Reactors (SMR)

I diskussionen om framtida kärnkraft förekommer ofta två begrepp som är lätta att förväxla och därmed ibland används felaktigt; nämligen Generation-IV och SMR.

SKS startar ett nytt webbforum "SKS förklarar"

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den ledande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet.