SKS kommenterar

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den dominerande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. Vi har beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS kommenterar". Syftet med den nya forumet är att sprida budskap och fakta ang. kärnkraft på ett neutralt och effektivt sätt. Här ska vi publicera våra inlägg som vi bedömer är relevanta m.a.p. tidsanda och allmänt intresse.

God Jul och ett Gott Nytt År med både ljus och värme!

När jag skriver dessa rader går frosten tjurig vid grind, för att citera Dan Anderssons ”Helgdagskväll i timmerkojan”. Långt nere i Sydsverige har vi haft en bra bit under minus 10 grader.

SKS kommenterar den nya regeringens förslag om ny energipolitisk inriktning

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) ser positivt på de signaler som kommer från den nytillträdda regeringen om den energipolitiska inriktningen under kommande år.

Stabil elförsörjning kräver stabil politik

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) är en partipolitiskt obunden organisation, men vill ändå passa på att kommentera och tydliggöra politikens betydelse för vårt energisystem.

Kärnkraft inkluderas som hållbart i EU:s taxonomi för hållbara aktiviteter

Det är mycket debatt om EU:s taxonomi idag. Tyvärr är många av de åsikter och påståenden som framförs felaktiga eller kraftigt påverkade av politiska intressen. Vad har hänt?

Mer kärnbränsle från Västerås

Varför åker inte industriministern och utrikesministern till kärnbränslefabriken i Västerås?

SKS gläds åt regeringsbeslut att ge SKB tillstånd att bygga slutförvaret

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) gläds åt dagens regeringsbeslut att ge Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) tillstånd att bygga slutförvaret i Forsmark och för inkapslingsanläggningen i Osk

Julhälsningar från SKS!

Man kan lugnt säga att 2021 varit ett mycket spännande år där kärnkraft och energifrågor debatterats flitigt. Även för SKS har det varit ett spännande år.

COP26, bilar och höga elpriser

Det är svårt att hitta någon person som inte har några känslor för bilar. Frihetskänsla, oberoende, trygghet, är några begrepp som kan förknippas med bilägandet.

Om regeringens vilja att dela upp ansökan om tillåtlighet av slutförvaret för använt kärnbränsle

Regeringen har under Miljödepartementet och Per Bolunds ledning att hantera frågan om att besluta om tillåtlighet för uppförande av slutförvaret av utbränt kärnbränsle, KBS-3 systemet efter en ans&ou

Ny kärnkraft - Ja Tack!

Det finns mycket glädjande och positivt att lyfta fram från den senaste opinionsmätningen om svenska folkets attityder till kärnkraften som Novus genomfört på uppdrag av Analysgruppen.

Ledare: Hur kan vi förebygga negativ bias om kärnkraft i samhället?

Vi i SKS har ett intresse för kärnkraften och dess tunga roll i vårt samhälle.

SKS kommenterar slutförvarsfrågan

Frågan om byggtillstånd för slutförvaret av använt kärnbränsle är aktuell i debatten. SKS försöker här, någorlunda kort och koncist, förklara frågans huvuddrag.

Kommentar till Expressens artikel om energipolitiken och kärnkraften som laddade valfrågor

Vi från SKS välkomnar en seriös debatt om de lösningar som kan påverka vårt gemensamma samhälle.

SKS startar ett nytt webbforum "SKS kommenterar"

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) strävar efter att bli den dominerande aktören inom kärnkraftsfrågor i landet. Vi har beslutat att starta ett nytt webbforum "SKS kommenterar".