Kontakta oss

Sveriges Kärntekniska Sällskap
Box 6242
102 34 Stockholm

E-post: info@karnteknik.se

Organisationsnummer: 802008-3898 

Plusgirokonto 653099-2

__________________________________________

- Ska vi besöka dig?

- Fråga oss om kärnteknik

- Ge oss gärna tips på aktiviteter

- Frågor om ditt medlemsskap?

- Hur kan vi förbättra hemsidan?

- Övriga frågor eller kommentarer?