SKS Hederspris

Priset tilldelas den som på ett förtjänstfullt sätt främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen
inom den fredliga kärntekniken eller stimulerat till utbyte av erfarenheter och kunskaper
inom det kärntekniska området eller på annat sätt gjort sig förtjänt därav.

SKS Hederspris delas ut traditionsenligt, i samband med Elforsks årliga kärnkraftsseminarium i Stockholm.

Nominera någon:

Som medlem i SKS kan du närsomhelst nominera en person på info@karnteknik.se. I god tid innnan årsskiftet skickas det även ut ett informationsmail angående nomineringen till alla SKS medlemmar.

 

Tidigare mottagare av SKS Hederspris:

2023
Carl Berglöf
- läs motivering

2022
Per Lindell
- läs motivering

2021
Kerstin Dahlgren
- läs motivering

2020
Bengt Pershagen
- läs motivering

2019
Malte Edenius
- läs motivering

2018
Janne Wallenius
- läs motivering

2017
Hans Blix
- läs motivering

2016
Agneta Rising
- läs motivering

2015
Cnut Sundqvist och Erland Tenerz
- läs motivering

2014
Lars Högberg
- läs motivering

2013
Evelyn Sokolowski
- läs motivering