Bloomberg frågar SKS hur det går för svensk kärnkraftsindustri

Bloomberg News har publicerat en artikel om Stand Up for Nuclear manifestation i Stockholm. Sveriges Kärntekniska Sällskapet (SKS) var en av organisatörerna bakom uppropet. Ni kan läsa mer om detta i våra nyheter.

Artikeln berättar om en komplex situation på svenska energimarknaden. Huvudproblem verkar vara att politiska partier i Riksdagen inte är överens vilken ritning är mest lämpligt för landet, i.e. att satsa på s.k. förnybara energikällor enligt Energiöverenskommelsen 2016 (100 % förnybar energimix i Sverige 2040) eller att satsa på en beprövad teknik (kärnkraft). Det kan noteras att fler politiska partier kom till slutsatser att det är kärnkraft som är en hållbar lösning för framtiden. Bloomberg har intervjuat bl.a. SKS:s ordförande Marcus Eriksson. Marcus konstaterade att attityd mot kärnkraft har ändrats senaste två år i Sverige, i.e. politiker började prata om kärnkraft. Det kan bero på att man började förstå att kärnkraft är ett effektivt verktyg att bekämpa klimatförändringar och dess konsekvenser.

Ni kan läsa hela artikeln på Bloombergs hemsida.

Sista uppdateringen: Friday 25 October 2019