ENS och SKS förbereder sig inför klimatmötet i Glasgow (COP26)

Representanter från European Nuclear Society (ENS) har arrangerat ett informationsmöte med SKS styrelse den 3 maj 2021. Under möte berättade ENS ordförande, Emilio Minguez, om mål och syftet, förberedelser inför klimatmötet 2021 United Nations Climate Change Conference (COP26) i skotska Glasgow i höst, samt om diverse utbildningsmaterial som kan hittas på ENS webbsida. Under mötet diskuterade man även EU-kommissionens taxonomiförslag för hållbara investeringar. Taxonomin är tänkt att ge en vägledning till hållbara investeringar i olika energislag i Europa, men tyvärr är kärnkraften inte klassad som ett hållbart energislag än. ENS och SKS kämpar för att investeringar i kärnkraft ska klassas som hållbara för miljö och klimatets skull. Läs presentationen från mötet här.

Sista uppdateringen: lördag 22 maj 2021