Ett lyckat Tendens 2022

Efter några år av inställda försök och pandemi kunde äntligen vårt evenemang SKS Tendens gå av stapeln igen, tisdagen den 5 April i Stockholm. Dagen fylldes av intressanta presentationer och samtal, bl.a. från ordförande i Sveriges Kärntekniska Sällskap Ulrika Wretås, Vattenfall, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB),  Strålsäkerhetsmyndigheten  (SSM), Uniper, Svenskt Näringsliv, Energiföretagen, alltigenom proffsigt och trevligt modererat av Carl Berglöf från Energiföretagen. Vi hade omkring 60 deltagare, är mycket glada att vi kunnat träffas fysiskt igen och slutsatsen av dagen får nog sägas vara att tendensen i svensk kärnkraft är positiv!

Du kan ladda ner presentationer via länken här (filen är tillgänglig till deltagare som anmält sig via Simplesignup).

Det var omkring 60 som träffades för att delta i Tendens 2022 i Finlandshuset i Stockholm.

Ordförande i SKS Ulrika Wretås sammanfattar status av olika rivningsprojekt i Sverige.

Vattenfalls presentation handlade om ett ambitiöst mål om att bli ett fossilfritt bolag inom en generation.

Nya SKS give-aways.

Sista uppdateringen: Monday 11 April 2022