Eventsammanfattning i Göteborg, den 25 mars 2019

Sällskapet har arrangerat ett evenemang i Göteborg där medlemmar kunde delta i olika aktiviteter. Dagen började med ett besök på Chalmers kärnkemilaboratoriet. Chalmers kärnkemilaboratorium är en unik universitetsresurs i Europa. Chalmers kärnkemi forskar om de radioaktiva ämnenas kemi med speciellt fokus på de ämnen som är relevanta för hela kärnkraftscykeln, inkl. nya innovativa bränslecykler (separation och transmutation av nya typer av kärnbränslen), utsläppsprevention vid svåra reaktorhaverier, supertunga element, undersökningar av reaktorvattenkemi och kemin vid slutförvar av kärnavfall.

Eventdeltagare har besökt olika delar av laboratoriet.  Man besökte ett rum med en centrifug, alfa detektorer samt gamla laboratoriet med gammadetektorn. Det vad gjorde det största intrycket på besökare var en stor mängd av olika maskiner och utrustning i laboratorier. Man kunde se nyaste mät- och labbutrustning men även äldre maskiner från 1950- och 1960-talet, som man använde bl.a. i Svenska Linjen programmet. Gamla utrustning tillverkades med hög kvalitet och precisions och det funkar utmärkt även idag trots sin ålder. Centrifugen i labbet var ganska liten men kan rotera med 10,000 varv/minut! I källaren i gammalabb står en behållare med koboltstrålkälla och vilken behållaren har jättetjocka väggar. Deltagare försökte att identifiera var i behållaren står koboltkällor - ett område där placerade man kobolt i behållaren var lite varmt.

Bara få personer i landet kan se hur sådan verksamhet ser ut och SKS medlemmar uppskattade mycket att de kunde delta i besöket. Det var många byte till labbkläder och krav på speciella skorna.

Efter studiebesöket labbdirektor berättade mer i detalj om forskningsområdena. Avdelningen är ledande när det gäller forskning inom detektering. Avdelningen jobbar även med ett nytt ämne, återvinning, som kan få även större betydelse i framtiden för att göra vårt samhälle hållbart.

Efter labbesöket kunde man lyssna på ett föredrag av Zsolt Elter. Zsolt fick European Nuclear Society PhD priset för sin forskning på Chalmers. Han berättade om sin doktorsavhandling som handlar om ”Online neutron monitoring with fission chambers” samt sin nuvarande forskning om ”Application of machine learning techniques for the analysis of nuclear safeguards measurements”.

Efter besöket var det dags för årsmötet. Under årsmötet presenterade man vad gjorde man under 2018. Under 2018 har SKS arrangerat många aktiviteter. Det var ett event på Forsmark där kunde man lyssna på föredrag om Gen-IV reaktorer som möjligen kan adressera långsiktiga utmaningar med kärnkraften samt g om fusionreaktorer som en framtidsenergikälla. SKS har även arrangerat serie av möte kallad ”Fokalpunkt” där har man bjudit politiker, industrimän, forskare och övriga ideella krafter för att skapa en gemensam bild över nuläget i energidebatten i Sverige och Europa. Evenemanget resulterade i ett internationellt samarbete med syfte att rädda reaktorer i Europa, t.ex. SKS medlemmar har deltagit i en demonstration i tyska München för att rädda tyska reaktorer. SKS har varit aktivt i övriga område. Sällskapet bl.a. hade egen utställning på en konferens Kärnteknikdagarna 2018 i Stockholm där kunde SKS marknadsföra sina aktiviteter och rekrytera nya medlemmar från industrin. 2018 fick Janne Wallenius SKS Hederspris 2018 för hans innovativa forskning inom transmutationsteknologi och för hans djärva entreprenörsanda vilket har bidragit till ett förnyat intresse runt kärntekniken och ökad medvetenhet om dess möjligheter och många tillämpningar. Samma år ökade antal medlemmar av sällskapet vilket är en glädjande nyhet. SKS medlemmar tackade Cheuk Lau för hans insatser som ordförande. Det nya ordförande blev Marcus Eriksson. Marcus är bekant med sällskapets arbete eftersom har han varit redan flera år i sällskapets styrelse.

Göteborgs event slutade på en gemensam middag i restaurang Krakow. Under middagen kunde SKS medlemmar känna varandra bättre, mingla och diskutera om olika ämne, inte bara energifrågor. 

Presentation av Zsolt Elters föredrag kan man ladda ner från här.

Sista uppdateringen: tisdag 9 april 2019