Följ med på studiebesök på Barsebäcksverket

SKS anordnar ett studiebesök på Barsebäcks kärnkraftverk utanför Lundden 4 oktober. Passa på att besöka anläggningen innan denrivs. Populärt studiebesök. Begränsat antal platser.

Barsebäck 1 stängdes den 30 november 1999 efter en uppgörelse mellan staten, dåvarande Sydkraft och Vattenfall. Barsebäck 2 stängdes den 31 maj 2005 efter en liknande uppgörelse. Under nästa år ska rivningen av Barsebäcks kärnkraftverk sätta igång invändigt. Nu finns möjligheten att följa med SKS på ett besök på Barsebäcksverket. Vi får information om vad som hänt sedan stängningen och om stundande förberedelser och åtgärder som nu sker inför en kommande nedmontering och rivning. Besöket avslutas med en rundvandring i kraftverket där det finns unika möjligheter att på nära håll följa processen i ett kärnkraftverk.

När: Fredagen den 4 oktober, kl 13 –15.30. Var: Samling i Informationscentrum utanför grindarna till kraftverket. P-platser finns direkt före lokalen. Anmälan senast 20 september (deltagarlista måste meddelas till verket senast två veckor innan besöket). Minsta antal besökare är 10 personer och maximalt upp till 30 personer.

Anmälan: https://simplesignup.se/event/156004

Program: Kl 13 – 15.30 Presentation av anläggningen. Föredrag och filmvisning. Vi går sedan en rundvandring in i anläggningen där vi tittar på de viktigaste delarna av processen och får även möjlighet att se det pågående arbetet med förberedelse för rivning. Möjlighet till samåkning kan i viss mån arrangeras.

Välkommen! Styrelsen Sveriges Kärntekniska Sällskap

 

Viktig information:

• Åldersgräns 18 år (krav från myndighet och gäller besök inne i anläggningen)

• Alla måste kunna visa upp giltig ID-handling (t.ex. körkort, pass eller annat SIS-märkt ID-kort).

• Fotografering är förbjuden – detta gäller även på området utanför anläggningen (parkeringen).

• Under rundturen går vi i en del trappor, om någon är rörelsehindrad kanske inte besöket går att genomföra. Hör med oss innan!

• Vi använder en hiss under rundturen.

• Om någon får medicinsk behandling med radioaktiva inslag kan man tyvärr inte besöka oss.

• Det är förbjudet att vara påverkad av alkohol eller droger under besöket.

Sista uppdateringen: torsdag 12 september 2019