Kallelse till SKS årsmöte 2024

Nu är det åter dags för årsmöte i Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS)! Nedan du kan se preliminära tider. För de som har lust och vilja ska vi äta en gemensam lunch efteråt (på egen bekostnad). Varmnt välkomna!

 

Plats: Finlandshuset, Stockholm

Tider: Torsdag, den 21 mars 2024

17:30 Årsmöte

19:30 Middag

Anmälan: via Simplesignup här. Anmäl dig via denna sida, senast den 14 mars.

Dokument att läsa:

- Balansräkning 230101-231231

-  Resultaträkning 230101-231231

Verksamhetsberättelse 2023

SKS Budget 2024

Sista uppdateringen: tisdag 13 februari 2024