Lärorikt seminarium om BWRX-300

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har arrangerat ett mycket spännande After Work-seminarium med Christer Dahlgren från GE Hitachi Nuclear Energy. Christer är hjärnan bakom BWRX 300 och gav en kunnig och initierad djup beskrivning av BWRX 300.

Boiling Water Reactor (BWR, kokvattenreaktor) är en reaktortyp som utvecklades bl.a. av amerikanska General Electric och svenska ASEA Atom. Till skillnad från Pressurized Water Reactor (PWR, tryckvattenreaktorer) bringas vatten till kokning i reaktortanken som leds till turbinen. Det innebär att konstruktionen av denna reaktortyp är enklare än PWR där behöver man komplexa och dyra ånggeneratorer (steam generators=.

Under föredraget presenterade Christofer utvecklingen av GE kokvattenreaktorer. Syfte med förbättringar var främst att göra reaktorer enklare, säkrare och mer lönsama. Detta har nåtts bl.a. genom att konstruera reaktorer med interna recirkulationspumpar i stället externa pumpar (vid brott mildrar detta konsekvenser av vattenförluster) samt en optimering och förbättring av bränsle.

Någonstans på 2010-talet kom gruppen som leds av Christer börja utveckla ett helt nytt koncept av BWR. En enkät har skickats till många företag från olika industrier med frågor rörande kärnkraft och deras energibehov. Det som framgick från undersökningen var att största oro av potentiella investerare i kärnkraft inte är risk för strålning men att satsningen skulle bli för dyrt. Vid närmare analys kom man till slutsatser att det inte är betong eller stål som utgör den största delen av kostnaderna. Der vad är dyraste när man investerar i ny kärnkraft är en ränta.

Resultat av Christers arbete var ett koncept av mindre BWR som kan serietillverkas och tack vare detta minska byggnadstid. Strävan inom GE var att använda så många s.k. "off-the-shelf" produkter och lösningar som möjligt. Canada, Storbritannien och Polen har preliminärt visat intresse i BWRX300.

Det var ett mycket lärorikt seminarium. Ca 100 personer medverkade i eventet och det en av de mest populära seminarierna som SKS arrangerade. Vi vill tacka alla deltagare för att komma och delta i seminariet!

BWRX-300 är en evolution av tidigare BWR konstruktioner. Bara beprövade och tillgängliga komponenter och lösningar skulle användas i reaktorn.

Christer Dahlgren (till höger) får en påse med sällskapets give-aways från SKS styrelsemedlem Simon Wakter. Det var ett mycket lärorikt seminarium!

Sista uppdateringen: torsdag 2 mars 2023