Lärorikt SKS seminarium om ny kärnkraft i UAE

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har arrangerat ett exklusivt seminarium för sina medlemmar "Ny kärnkraft i Förenade Araber - Lärdomar för Sverige" i Stockholm den 17 augusti 2022. Huvudtalare var Mohamed Al Hammadi vd av Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC). Han berättade om historien bakom det framgångsrika projektet Barakah Nuclear Energy Plant där byggde man fyra tryckvattenreaktorer (PWR).

Trots stora oljeresurser behövde Förenade Arabemiraten (UAE) en stabil energiförsörjning. Att använda Dieselmotorer eller gasturbiner för att generera el var ohållbart och dyrt. Kärnkraften blev det naturliga valet då denna teknik är robust, pålitlig och miljövänlig. När var det dags att välja en leverantör var det koreanska offerten det mest övertygande. Koreaner hade en färsk erfarenhet i att bygga reaktorer. I Sydkorea började 11 av landets 25 reaktorer sin kommersiell drift på 2000-talet. Tempot i UAE var också imponerande - fyra reaktorer är nästan klara på 10 år. Vd av ENEC berättade varför hade de valt att bygga precis fyra reaktorer. Att bygga nästa reaktor (nr 2, 3, osv) går betydligt snabbare än att bygga den första (projektorganisation och medarbetare lär sig att jobba på ett effektivt sätt). Man måste även ha ett visst antal medarbetare med rätta kompetenser på plats och att bygga fyra reaktorer ger s.k. skalfördelar (Effect of Scale), dvs. en reaktor per enhet kostar mindre vid bygge av flera reaktorer.

Andra föredragshållare var analytiker och energidebattör Staffan Qvist som också är vår SKS medlem. Han presenterade resultat från en rapport beställd av Svenskt Näringsliv om framtida energisystemet i Sverige. Slutsatser av rapporten var bl.a. att elkonsumtionen kommer att fördubblas 2050 (scenario med s.k. fossilfri ekonomi) och att kraftproduktionen måste öka också.

Seminariet var ett bra tillfälle för deltagare att fundera på situationen i Sverige. Man kan läsa i media att det behövs nya fossilfria energislag för en omvandling till den gröna ekonomin. Tack vare sitt engagemang och beslutsamhet har Förenade Arabemiraten lyckats att göra sitt energisystem mer miljövänligt och grönare. Sverige utförde samma trick på 1960 och 1970-talet, kan man upprepa det på 2020-talet igen?

Sista uppdateringen: onsdag 21 september 2022