Lärorikt studiebesök på SKB i Oskarshamn 5 mars 2020

Sveriges Kärntekniska Sällskap ordnade den 5 mars ett studiebesök på SKB i Oskarshamn där vi åtta deltagare från SKS fick besöka CLAB (Centralt Lager för Använt Kärnbränsle), Äspölaboratoriet samt Kapsellaboratoriet inne i Oskarshamn.

Besöket inleddes med en presentation av SKB verksamhet där vi fick veta att det för hela programmet planeras för ca 12 000 ton använt kärnbränsle som man uppskattar dagens kärnkraftsprogram kommer att producera fram till år 2045. Därefter åkte vi 30 m ner i berget till CLAB som mellanlagrar det använda kärnbränslet från våra kärnkraftsanläggningar runt om i landet i väntan på förvar i Forsmark.

Bild: CLAB i Oskarshamn.

Efter en trevlig lunch som SKB bjöd på var det dags för en resa 450 m ner i berget vid Äspölaboratoriet där man forskar kring olika metoder att förvara det använda kärnbränslet.

Besöket avslutades med besök på inkaplingslaboratoriet inne i Oskarshamn på gamla varvsområdet där bland annat olika svetstekniker prövas med att försluta kopparkapslarna för det använda kärnbränslet.

Bild: Kopparkapsel i bentonitlera.

På SKB marknadsför man aktivt sin verksamhet genom att bjuda in studenter från landets högskolor för att visa vilka intressanta arbetsuppgifter det finns på en anläggning för använt kärnbränsle och inte minst att de kan garantera jobb åtminstone fram till 2070.

Bild: Deltagare under besöket.

Sista uppdateringen: Wednesday 11 March 2020