Läs protokoll från SKS ordinarie föreningsstämma 2022

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) årsmöte 2022 ägde rum i Finlandshuset i Stockholm den 4 mars. Ordförande Ulrika Wretås redovisade en verksamhetsberättelse för förra året. Det var ett lyckat år för SKS med spännande och lärorika evenemang arrangerade för medlemmar och allmänheten, ökade antal medlemmar i föreningen och följare på digitala kanaler samt ett flertal publicerade remissvar för myndigheter. Deltagare i årsmötet i Finlandshuset har deltagit i den efterföljande middagen. Nu kan du läsa protokollet från mötet här och verksamhetsberättelse 2021 här.

Sista uppdateringen: Saturday 30 April 2022