Nominera till SKS Hederspris 2021!

Ärade SKS-medlemmar! Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) kommer traditionsenligt utse mottagare av SKS Hederspris 2021. Priset tilldelas ”den som på ett förtjänstfullt sätt främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken eller stimulerat till utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området eller på annat sätt gjort sig förtjänt därav”. Tidigare mottagare av SKS Hederspris är: Bengt Pershagen (2020), Malte Edenius (2019), Janne Wallenius (2018), Hans Blix (2017), Agneta Rising (2016), Cnut Sundqvist och Erland Tenerz (2015), Lars Högberg (2014) och Evelyn Sokolowski (2013). Vem tycker du ska få motta detta fina pris 2021? Som medlem i SKS har du möjlighet att nominera en värdig mottagare av hederspriset. Nomineringar mottages tacksamt till info@karnteknik.se senast den 30 november 2020!

Sista uppdateringen: Monday 23 November 2020