Nu kan du anmäla dig till Tendens 2022

Nu kan du anmäla dig till vår årliga konferens Tendens 2022! Huvudtema är "Kärnkraften och samhället" det här året och vi kommer att ha föredragshållare från Vattenfall, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB),  Strålsäkerhetsmyndigheten  (SSM), Uniper, Svenskt Näringsliv, Energiföretagen, med mera. Konferensen är kostnadsfritt för medlemmar i Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) och studenter. För övriga deltagare är avgiften 500 kr. Vi uppmuntrar alla deltagare att inte vänta till sista minuten så att vi kan beställa mat för alla deltagare i god tid i förväg. Sista anmälningsdagen är söndag den 3 april. Varmt välkomna!

Plats: Finlandshuset, Stockholm

Tid: tisdag, den 5 april 2022, 8:30-16:30

Anmälan: via Simplesignup här

Sista uppdateringen: fredag 11 februari 2022