Nu kan du titta på SKS Webbinarium om kärnteknisk avveckling från ett hållbarhetsperspektiv

Nu kan du titta på SKS Webbinarium om kärnteknisk avveckling från ett hållbarhetsperspektiv som hölls den 28 augusti 2020. Globalt sett är det tydligt att rivning av kärnreaktorer och hantering av kärnavfall sällan går som planerat. I det här webbinariet kommer grundorsaken till detta att undersökas genom att belysa processerna från ett hållbarhetsperspektiv. Principer för ett alternativt, hållbarhetsbaserat angreppssätt kommer också att presenteras. Presentationen kan du ladda ner från vår sida här.

 

 

Sista uppdateringen: Monday 7 September 2020