Öppen fråga till ledningen för Östhammars Kommun

Upsala Nya Tidning (UNT) har på sin hemsida publicerat ett debattinlägg undertecknat av fyra fackföreningar från Forsmarks kärnkraftverk. I inlägget uppmuntrar fackföreningarna Östhammar kommun att ändra sitt beslut att välja bort kärnkraft i sin elupphandling. Representanterna från fackföreningarna pekar på att kommunen genom att enbart välja förnybara energikällor rejält kommer att öka sitt s.k. fossila fotavtryck. De skriver även att det är märkligt att en kommun som lever på kärnkraften väljer bort den och att det är att såga av den gren man sitter på. Sveriges Kärntekniska Sällskapet (SKS) har beslutat att dela budskapet från de fackliga representanter via sina mediakanaler. Hela inlägget från UNT kan ni läsa hela nedan.

Upsala Nya Tidning, den 13 november, 2019

"Fossilfritt bättre än Bra Miljöval" av Christer Gustafsson, Ingemar Eriksson, Inger Berglund, Rolf Olsson

Kärnkraftkommunen Östhammar står inför en ny upphandling av el till kommunen. Men genom att sätta Naturskyddsföreningens godtyckliga ”Bra miljöval” som norm för upphandlingen så utesluter Östhammar kärnkraften som är den bästa elproduktionen för klimat och miljö. Genom att sätta ”Bra Miljöval” som norm så kommer kommunens fossila fotavtryck att öka rejält. För varje kilowattimme kärnkraftsel som ersätts med så kallat förnybart ökar de fossila utsläppen med mellan två och tolv gånger ur ett livscykelperspektiv.

I stället för ”Bra Miljöval” borde kommunen för varje kraftslag titta på EPD - Environmental Product Declaration, en livscykelanalys som är baserad på en internationellt accepterad ISO-standard . Enligt EPD släpper kärnkraften ur ett livscykelperspektiv ut 5 gram CO2 per producerad kilowattimme, motsvarande för vattenkraft är 9 gram, vind 15 gram och solceller runt 60 gram.

Dessutom är kärnkraftelen verkligen lokalt producerad vid en anläggning där i storleksordningen 700-800 personer arbetar som är bosatta i kommunen. Hur vill ni att vi anställda skall uppfatta er när ni inte vill ha vår produkt?

Tänk om och tänk fossilfritt i stället. På så sätt gör kommunen en insats för klimatet och miljön.

Sista uppdateringen: Wednesday 13 November 2019