SKS deltar i Stand Up for Nuclear i Malmö

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) deltar i Stand Up for Nuclear i Malmö. Syftet med manifestationen är att uppmärksamma kärnkraftens centrala roll för att tillhandahålla ren, utsläppsfri, pålitlig och säker energiförsörjning till gagn för människa och miljö. Eventet görs i samarbete med oberoende och ideella organisationer i ett globalt nätverk som är fast övertygade om kärnkraftens framstående roll för att bekämpa klimatförändringar och luftföroreningar.

Vi kommer att vara närvarande på Stortorget i Malmö med start klockan 11:00 och fram till 13:00. Vi ska försöka svara på dina frågor och funderingar angående kärnkraft, energi, miljö och alla frågor du vill ställa oss. Kanske ska det bli ett bra tillfälle för dig och din familj att bli medlem i Sveriges Kärntekniska Sällskapet!

Vi följer aktuella förändringar av Folkhälsomyndigheters (FHM) rekommendationer ang. coronaviruset. I nuläget får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha max 50 deltagare enligt Regeringens beslut från den 27 mars 2020. Undvik demonstrationen om antalet deltagare närmar sig 50. Läs aktuella FHM rekommendationer och gör bedömning om det är lämplig för dig och din famlij att delta i en offentlig sammankomst. 

Du kan läsa mer om eventet på Stand Up for Nuclear oficiella hemsidan https://standupfornuclear.org/.

Sista uppdateringen: torsdag 10 september 2020