SKS har signerat ett brev till EU-kommissionen ang. taxonomi för finansiering av hållbara energilösningar

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har signerat ett brev med uppmaning till EU-kommissionen om att tillsätta en rättvis och vetenskaplig expertutredning av kärnkraftens roll i EU:s taxonomi för finansiering av hållbara energilösningar. Brevet signerades den 24 april 2020 tillsammans med över ett hundra europeiska ideella organisationer. Brevet lyfter fram betydelsen av att nå EU:s klimatmål om att vara koldioxidneutralt till år 2050. För att nå dit behövs både kärnkraft och förnybart. Brevet bemöter felaktiga påståenden som har förts fram i syfte att exkludera kärnkraft ur EU:s lista över hållbara alternativ för att minska klimatpåverkan.

Brevet kan laddas ned här.

Sista uppdateringen: lördag 25 april 2020