SKS har skrivit en debattartikel om elbristen i Sverige

Sveriges Kärntekniska Sällskap (SKS) har skrivit en debattartikel i Ny Teknik ”Nu är elbristen ett faktum”. Författare Marcus Eriksson, Michael Klein, Claes-Inge Andersson och Petty Cartemo skrev bl.a. att nu finns risk att delar av Sverige redan i sommar kan drabbas av effektbrist. Det är konsekvensen av att fem, snart sex, kärnkraftreaktorer förtidsavvecklats utan att dessa ersatts av annan planerbar kraft.

Ni kan läsa hela artikeln under länken här.

Sista uppdateringen: Monday 6 July 2020