SKS Hederspris 2024 har delats ut

I samband med Tendenskonferens som arrangerades den 22 mars 2024 delades SKS Hederspris samt Opinionsstipendium ut.

SKS Hederspris tilldelas den som på ett förtjänstfullt sätt främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken eller stimulerat till utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området eller på annat sätt gjort sig förtjänt därav.

Årets mottagare av SKS Hederspris är Ingemar Engkvist. Han är verkligen sinnebilden för prisets statuter. Där står bland annat att priset ska tilldelas den ”som på ett förtjänstfullt sätt främjat den tekniska och vetenskapliga utvecklingen inom den fredliga kärntekniken eller stimulerat till utbyte av erfarenheter och kunskaper inom det kärntekniska området”.

Med sin långa erfarenhet från akademin och industrin är Ingemar välkänd både i Sverige och internationellt som en orädd, kunnig och högt respekterad talesperson för energi- och kärnkraftbranschen. De som har haft förmånen arbeta tillsammans med Ingemar kan vittna om hans förmåga till ”lead by exempel” och att vara strategisk men samtidigt jordnära.

Ingemar har under ett antal år haft ledande positioner bland annat inom World Association of Nuclear Operators (WANO), senast som dess VD. Inom WANO är Ingemar mycket uppskattad och han har genom sitt arbete stärkt det internationella förtroendet för Sverige som kärnkraftsland.

SKS Hedersprismottagare Ingemar Engkvist med SKS ordförande Balder Hagert

Sista uppdateringen: Wednesday 10 April 2024