SKS i tyska Journal of Nuclear Power!

Manifestationen Stand Up for Nuclear i Stockholm lovordas i det senaste numret av den tyska vetenskapliga tidskriften ATW – Journal of Nuclear Power. Betydelsen av gräsrotsrörelser av detta slag - för att öka medvetenheten om kärnkraftens betydelse för samhälle och klimat - ska inte underskattas. Artikelförfattaren menar att det troligtvis finns en tyst majoritet som är beredd att visa sitt stöd för kärnkraften – givet att man blir uppmärksammad verkliga fakta. Skribenten uppmanar kärnkraftsbranschen att ta lärdom av Greta Thunbergs kampanj för klimatet och föreslår att samtliga i kärnkraftssektorn tar som nyårslöfte att göra sin röst hörd, gå ut där och gör en insats för att lyfta blicken angående kärnkraftens viktiga uppgift för klimatet. Tidskriften avslutar med att önska samtliga, om inte en vit jul, så åtminstone en grönare.

Läs hela artikeln här.

Sista uppdateringen: Thursday 9 January 2020